انجمن علمی آب و هوا شناسی

تعداد بازدید:۳۰۸۸اعضای انجمن علمی گروه آموزشی آب و هواشناسی به شرح زیر می باشد:

   
   
   
   
   
   
   

استاد مشاور انجمن آقای دکتربهروز ساری صراف استاد گروه آموزشی آب و هواشناسی می باشند.

انجمن علمی 
آب و هواشناسی تمامی فعالیت های خود را در سایت مربوطه درج می نماید و مسئولیت آن بر عهده صاحب سایت است و هیچ مسئولیتی متوجه دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی نمی باشد. برای ورورد به سایت انجمن لطفا به اینجا کلیک فرمایید.

 

آخرین ویرایش۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۳