دکتر شهرام روستایی

تعداد بازدید:۷۸۲

 بیوگرافی دکتر شهرام روستایی

رئیس دانشکده از سال 1393 الی 1397 

متولد سال 1343 شهرستان عجب شیر در استان آذربایجان شرقی هستم. در سال 1362 وارد دانشگاه تبریز شدم و در سال 1366 کارشناسی رشته جغرافیای طبیعی را به اتمام رساندم. بعد از  گذراندن خدمت سربازی مجددا در سال 1370 به دانشگاه تبریز برگشتم و در دوره کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی ادامه تحصیل دادم.در سال 1374 بلا فاصله وارد دوره دکتری شدم و در سال  1379 از رساله دکتری خودم دفاع کردم. چون بورسیه دانشگاه تبریز بودم  بلافصله در گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز به عنوان هیات علمی مشغول به کار شدم. هم زمان با استخدام در دانشگاه تبریز به عنوان مدیر امور اداری دانشگاه منصوب شدم و در کنار فعالیتهای علمی به فعالیت های  اجرایی نیز  پرداختم. در این مدت همراه با تدریس و فعالیتهای پژوهشی و اجرایی به عنوان استادیار تا سال 1386 مشغول بوده ام. درسال 1386 به مرتبه دانشیاری رسیده و در طی سال های 89 تا 92 مدیر گروه جغرافیای طبیعی بودم.در سال1392 به رتبه استادی رسیدم و اکنون نیز استاد پایه  18  می باشم. در انتخابات تابستان 93 به عنوان رییس دانشکده جغرافیاو برنامه ریزی انتخاب شدم.
در این مدت حدود 40 مقاله علمی پژوهشی و ISI وISC به چاپ رسانده ام و در 20  کنفرانس بین المللی و ملی شرکت کرده ام. بعلاوه یک کتاب تالیف شده حاصل فعالیت های پژوهشی اینجانب در طول این سالها بوده است و دو کتاب نیز هم اکنون در دست تدوین دارم. هم زمان با تدریس در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری حدود80 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری را رهنمایی و مشاوره کرده ام.
 عضو هیات مدیره انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، سردبیر نشریه ژئومورفولوژی کمی، مدیر مسئول مجله تازه تاسیس هیدرو ژئومورفولوژی هستم. و در 4 نشریه به عنوان هیئت تحریه مشغول به فعالیت می باشم.

آخرین ویرایش۲۷ آبان ۱۳۹۷