دفترچه تلفن

تعداد بازدید:۴۶۱۲
14.00

شماره تلفن های داخلی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده های (جغرافیا و برنامه ریزی) ، (اقتصاد، مدیریت و بازرگانی) و ( حقوق و علوم اجتماعی ) دانشگاه تبریز

   لطفا جهت مشاهده کلیک نمایید  توضیح اینکه پیش شماره از تبریز 339 و از شهرستان های دیگر 0411339 می باشد


آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۳