دفترچه تلفن

تعداد بازدید:۵۰۲۱

شماره تلفن های داخلی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی

 

   لطفا جهت مشاهده کلیک نمایید

 

توضیح اینکه پیش شماره از تبریز 339 و از شهرستان های دیگر 0411339 می باشد

 

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۰