رئیس دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی

تعداد بازدید:۷۷۲۸

دکتر بهروز ساری صراف 

     جهت ملاحظه سایت شخصی کلیک نمایید

تماس با ریاست دانشکده:

مسئول دفتر : آقای رحمانی

تلفن‌های تماس  04113392256

sarisarraf@tabrizu.ac.ir
آخرین ویرایش۲۷ اسفند ۱۳۹۹