گروه آموزشی سنجش از دور و GIS

تعداد بازدید:۱۳۵۷۰

معرفی گروه
گروه آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS برای نخستین بار در سال ۱۳۸۲ در قالب مرکز سنجش از دور و GIS به عنوان بخشی از گروه جغرافیای طبیعی راه اندازی شد. در بهمن ماه ۱۳۹۳ با تصویب اجرای چارت جدید سازمانی دانشگاه تبریز این گروه به عنوان گروه مستقل شروع به کار نمود. گروه سنجش از دور و GIS هم اکنون با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی سنجش از دور و GIS و همچنین 2 گرایش در مقطع کارشناسی ارشد شامل:  سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و سنجش از دور  دانشجو می پذیرد. پذیرش دانشجو در مقطع دکتری و همچنین توسعه آتی گروه جزو اهداف و الویت های این گروه می باشد.
 


معرفی اعضای هیئت علمی گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
 

مدیر گروه
دکتر خلیل ولیزاده کامراندکتری اقلیم شناسی ماهواره ای از دانشگاه تبریز
تخصص اصلی: اقلیم شناسی

تخصص جنبی: سنجش از دور و GIS
لینک به وبگاه

 

دکتر بختیار فیضی زادهدکتری سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS از دانشگاه سالزبورگ اتریش
تخصص اصلی: GIS

 تخصص جنبی: سنجش از دور
لینک به وبگاه
CV

 

دکتر ابوالفضل قنبری

لینک به وبگاه

دریافت رزومه

 

پروفسور مریم بیاتی خطیبی

لینک به وبگاه

 

دکتر صدرا کریم زاده

دکتری مهندسی سنجش از دور از دانشگاه کانازاوا ژاپن

تخصص اصلی: سنجش از دور راداری

تخصص جنبی: ارزیابی تخریب

لینک به وبگاه

 

 

معرفی محققین پسادکتری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

 

دکتر ایوب محمدی

رزومه

 

 

دکتر پیام نجفی

رزومه

 

 

دکتر زهرا عبدالهی

رزومه

 

 

دکتر سودابه نامداری

 

 

معرفی دانشجویان دکتری بین المللی  

 

سلام محمود

 

 

محمد وتمن

 

عکس  مربوط به همایش بزرگداشت روز جهانی GIS در سال 1397

عکس: مربوط به همایش روز جهانی GIS در سال 1396

آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۹