اطلاعیه شماره 1 آزمون UTET 


  ثبت نام دانشجویان در سامانه وزارت ارتباطات برای بهره مندی از اینترنت رایگان


  انتخاب واحد و پرداخت شهریه تحصیلی در نیمسال دوم               1400 -1399 ( ویژه دانشجویان غیر ایرانی )


   اطلاعیه ثبت نام وام های دانشجویان روزانه و نوبت دوم در نیمسال دوم سال تحصیلی  1400 -1399


    طرح میهمانی دروس عملی و آزمایشگاهی دانشجویان برای نیمسال دوم 99×اطلاعیه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص نحوه ارائه دروس مجازی در ترم دوم سال 1399 


×  فراخوان دوره پسا دکتری  ×  برنامه هفتگی گروههای آموزشی دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی  نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400


×  قابل توجه دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی (دکتری و ارشد) و کارشناسی 


×  اطلاعیه در مورد وام های دانشجویی  


× تنظیمات سیستم سما در ایام انتخاب واحد و حذف اضافه در نیمسال 992  


×تقویم آموزشی اصلاح شده نیمسال دوم سالتحصیلی 1400-1399


 ×اطلاعیه های دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تبریز


  اطلاعیه سامانه همانندجو

-------------------------------------------

-------------------------------------------