آزمایشگاه ژئومورفولوژی

تعداد بازدید:۲۳۲۶

وسایل موجود در آزمایشگاه ژئومورفولوژی

 

 

ترازوی دیجیتالی مدل EK400G
 میکروسکوپ پلاریزان مدل HM-POM
دوربین لیزری پلاریزان BBT
 میکروسکوپ پلاریزان بزرگ مدل PD-MK
استریوسکوپ کائوچوئی
استریسکوپ آهنی مدل 1600
آنتی مومتر ( دماسنج وباد نگار) مدل DCFM8901
هایگرومتر (دماسنج و رطوبت سنج ) مدل HI8064
چکش زمین شناسی
قطب نمای مهندسی مدل M73
پلاتر دیجیتالی
متر پارچه ای
کارمین GPS
بیل زمین شناسی کوچک
ذره بین بزرگ  ZSM-100
 دوربین اتصال تصویر صاء ایران
میکروسکوپ صاء ایران مدل

میکروسکوپ پلاریزان مدلZSM-100 F
1استریسکوپ 4 چشمی استاد ودانشجو مدل T22
 استریسکوپ آینه ای همراه با دوعدد لنز چشمی
کوره HELIOSشیکر دیجیتالی
شیکر مکانیکی
استریسکوپ جیبی مدل WA20294
استریسکوپ جیبی مدل WA20294
کورویمتر مدل TY25-07
کورویمتر SAKURAL
پلانتیمتر مکانیکی همراه با جعبه مخصوص
قطب نمای بزرگ همراه با کیف مخصوص
استریسکوپ جیبی مدل WA20294
آلتی متر ( ارتفاع سنج)
آلتی متر ( ارتفاع سنج) دیجیتالی همراه با قطب نما
قطب نما مدل B1-69
قطب نمای کوچک
قطب نمای پلاستیکی
 پلانتیمتردیجیتالی مدل KP-90
باد نگار به همراه جعبه مخصوص
دستگاه تعیین مختصات جغرافیائی یا GPS
پلانتیمتر مکانیکی

 

 

مسئول آزمایشگاه : سید حسین فقیه
 

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۳۹۶