معاونین دانشکده

تعداد بازدید:۴۳۲۳

معاون  آموزشی: دکتر ایرج تمیوری               

                                            لینک به وبگاه دکتر تیموری 

 

معاون پژوهش و فناوری:  دکتر حسین کریم زاده 

                          


 

 

آخرین ویرایش۲۷ اسفند ۱۳۹۹