معاونین دانشکده

تعداد بازدید:۳۳۹۵

معاون  آموزشی دانشکده: دکتر محمد ظاهری

                لینک به وبگاه دکتر ظاهری معاون پژوهش و فناوری: دکتر ابوالفضل قنبری

                        لینک به وبگاه دکتر قنبری

 

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۷