اخبار

اطلاعیه آزمون HSE

قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری دانشجویان ارشد لطفا برای آزمون HSE گروه ۲ و کد ۵۵۵۵۵۵۵ دانشجویان دکتری گروه ۲ و کد ۵۵۵۵۵۵۵۰ را انتخاب نمایند.

ادامه مطلب