انجمن علمی ژئومورفولوژی

تعداد بازدید:۵۷۳۰اعضای انجمن علمی گروه آموزشی ژئومورفولوژی  به شرح زیر می باشد:
 

   
   
   
   
   
   
   


استاد مشاور انجمن آقای دکترشهرام روستایی استاد گروه آموزشی ژئومورفولوژی می باشند.

انجمن علمی
ژئومورفولوژی تمامی فعالیت های خود را در سایت مربوطه درج می نماید و مسئولیت آن بر عهده صاحب سایت است و هیچ مسئولیتی متوجه دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی نمی باشد. برای ورورد به سایت انجمن لطفا به اینجا کلیک فرمایید.

 

 

 

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰