کتاب های منتشره توسط اعضای هیات علمی دانشکده

تعداد بازدید:۶۵۷۵

     بحران ها و بلایای محیطی

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


آینده پژوهشی و آینده نگاری در مطالعات شهری و منطقه ای: تالیف دکتر ابوالفضل قنبری


برنامه ریزی، مدیریت ریسک و مخاطرات در مناطق روستایی:  دکتر محمد ظاهری 

                             


    جغرافیای سکونت: دکتر محمد ظاهری

                   


    جغرافیای مخاطرات: دکتر محمد ظاهری 

 


برنامه‌ ریزی کاربری اراضی شهری

Urban Land-Use Planning

 

Description: http://www.samt.ac.ir/uploads/photo/667.jpg

نویسنده : دکتر محمدرضا پورمحمدی

 

چاپ : نهم ، 1392

تعداد صفحه : 168 ص

: شابک

964-459-705-2

قیمت : 40000 ریالمرحله تولید کتاب : چاپ شده

 

شرح :

این کتاب برای دانشجویان رشته جغرافیا در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری» به ارزش یک واحد تدوین شده است.

فهرست :

مقدمه
فصل اول: کلیات برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری
فصل دوم: سیستم اطلاعاتی برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری
فصل سوم: ضوابط برنامه‌ریزی و طراحی در کاربری اراضی شهری
فصل چهارم: کاربرد مدلها و روشهای پیش‌بینی در برنامه‌ریزی اراضی شهری
فصل پنجم: معیارهای مکان‌یابی در برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری
فصل ششم: ارزیابی کاربری اراضی شهری
فصل هفتم: شیوه‌های کنترل کاربری زمین شهری
ضمایم
منابع و مآخذ
واژه‌نامه

 


رودخانه ها و دشتهای سیلابی (جلد اول) : دینامیک و فرایندها

Rivers and Floodplains (Volume 1): Dynamic and Processes

 

Description: http://www.samt.ac.ir/uploads/photo/1196.jpg

شایسته تقدیر هفتمین دوره ًکتاب فصل ، 1387 و برگزیده بیست و هفتمین دوره ًکتاب سال جمهوری اسلامی ایران، 1388

نویسنده : جان اس. بریج

مترجم : دکتر محمدحسین رضائی مقدم ، دکتر مهدی ثقفی

 

چاپ : دوم ، 1388

تعداد صفحه : 488 ص

: شابک

978-964-530-274-8

قیمت : 51000 ریالمرحله تولید کتاب : چاپ شده

 

شرح :

این کتاب برای دانشجویان رشته جغرافیای طبیعی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان منبع کمکی دروس «ژئومورفولوژی دینامیکی»، «ژئومورفولوژی رودخانه» و «تحلیلهای کمی در ژئومورفولوژی» هر کدام به ارزش 2 واحد ترجمه شده است.

فهرست :

مقدمه مترجمان
پیشگفتار
فصل اول: مروری بر سیستمهای رودخانه‌ای
فصل دوم: بخشهای بنیادی جریان آب
فصل سوم: اصول و مبانی حمل رسوب
فصل چهارم: اشکال بستر و ساختمانهای رسوبی
فصل پنجم: مجاری آبرفتی و موانع ماسه‌ای

 

 


ژئومورفولوژی مناطق شهری

Urban Geomorphology

 

Description: http://www.samt.ac.ir/uploads/photo/1150.jpg

نویسنده : دکتر شهرام روستایی ، دکتر ایرج جباری

 

چاپ : ششم ، 1392

تعداد صفحه : 240 ص

: شابک

978-964-530-227-4

قیمت : 75000 ریال

 

شرح :

این کتاب برای دانشجویان رشته جغرافیای طبیعی، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و جغرافیای روستایی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «ژئومورفولوژی مناطق شهری» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

چکیده :
بررسی مشکلات مربوط به انتخاب مکان مناسب برای شهرها،چگونگی استقرار ساختمانها در داخل شهرها و اثرات توسعه شهر روی لندفرمها و زمینهای اطراف و نظایر اینها، موضوعهای مورد مطالعه ژئومورفولوژی شهری هستند. به عبارت دیگر ژئومورفولوژی شهری در جستجوی مناطقی است که مقر شهر یا ساختمانهای درون آن در زمینهای پایدار و کم‌آسیب‌پذیر مستقر شوند و از سوی دیگر با احداث آنها کمترین خسارات به زمین وارد شود. نبود منبع مناسب برای واحد درسی ژئومورفولوژی مناطق شهری در رشته جغرافیای طبیعی من را به تدوین کتابی در این زمینه علاقه‌مند نمود.
این کتاب متناسب با نیاز علمی محافل دانشگاهی و سازمانهای اجرایی و مراکز تحقیقاتی؛در 5 فصل تدوین گردیده است. در فصل اول مفهوم ژئومورفولوژی شهری و اهمیت آن در مطالعات مناطق شهری مورد بحث قرار گرفته و فصل دوم به رعایت اصول ژئومورفولوژیکی در برنامه‌ریزی شهری و تأثیرات آن پرداخته است. محدودیتهای ژئومورفولوژیکی برای توسعه شهر محتوای فصل سوم را تشکیل می دهد. با توجه به افزایش جمعیت و دخالت روزافزون انسانها در مناطق شهری فصل چهارم به بررسی فعالیتهای انسانی و بازخورد منفی آنها در شهرها پرداخته است. به منظور کاربرد روشهای مختلف ژئومورفولوژیک برای تهیه نقشه‌های مناطق شهری؛ در فصل پنجم به اصول پهنه‌بندی ژئومورفولوژیکی برای توسعه شهر پرداخت شده است.
کتاب حاضر اگرچه برای واحد درسی دانشگاهی ژئومورفولوژی مناطق شهری تدوین شده است؛ اما مطالب آن طوری ارائه گردیده است که برای رشته‌های برنامه‌ریزی شهری و شهرسازی؛آمایش سرزمین،برنامه‌ریزی محیطی،طراحی شهری،مهندسی عمران و علوم مرتبط با موارد مذکور نیز کاربرد دارد.

فهرست :

فصل اول: مفهوم ژئومورفولوژی شهری و اهمیت آن در مطالعات مناطق شهری
فصل دوم: محدودیتهای ژئومورفولوژیک برای توسعه شهر
فصل سوم: فعالیتهای انسانی و بازخورد منفی آنها در شهرها
فصل چهارم: رعایت اصول ژئومورفولوژیک در برنامه‌ریزی شهری و تأثیرات آن
فصل پنجم: اصول پهنه‌بندی ژئومورفولوژیک برای توسعه شهر

  


 

برنامه‌ ریزی مسکن

Planning for Housing

 

Description: http://www.samt.ac.ir/uploads/photo/424.jpg

نویسنده : دکتر محمد رضا پور محمدی

طرف مشارکت : ندارد

چاپ : یازدهم ، 1392

تعداد صفحه : 172 ص

: شابک

964-459-438-x

قیمت : 35000 ریالمرحله تولید کتاب : چاپ شده

 

شرح :

این کتاب برای دانشجویان رشته جغرافیا به عنوان یکی از منابع دروس «برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی روستایی، مجتمعهای زیستی و برنامه‌ریزی مسکن» تدوین شده است.

فهرست :

مقدمه مؤلف
فصل اول: تعاریف و مفاهیم
فصل دوم: اهداف و اقدامات برنامه‌ریزی مسکن
فصل سوم: مراحل و روشهای برنامه‌ریزی
فصل چهارم: روشهای برآورد نیاز به مسکن
فصل پنجم: برقراری استانداردهای مسکن و تسهیلات مربوطه
فصل ششم: سرمایه‌گذاری در بخش مسکن
فصل هفتم: راهکارهای تأمین زمین
فصل هشتم: سیاستهای خانه‌سازی
فصل نهم: برنامه‌ریزی پروژه‌های تأمین مسکن
اصطلاحات
فهرستها

 


مقدمه ای بر جغرافیای جمعیت

A Prologue to Population Geography

 

Description: http://www.samt.ac.ir/uploads/photo/37.jpg

 

مترجم : دکتر فیروز جمالی

طرف مشارکت : ندارد

چاپ : هشتم ، 1391

تعداد صفحه : 200 ص

: شابک

964-459-037-6

قیمت : 30000 ریالمرحله تولید کتاب : چاپ شده

 

شرح :

این کتاب برای استفاده در درس «جغرافیای جمعیت» در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد جغرافیا ترجمه شده است، و همچنین در دیگر رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی مانند جامعه‌شناسی، اقتصاد، جمعیت‌شناسی، و در آن دسته از سازمانهای علمی و پژوهشی که به نحوی با مسئله جمعیت و محیط انسانی سروکار دارند، قابل استفاده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

فهرست :

مقدمه مترجم
مقدمه مؤلف
بخش 1:موضوع مورد مطالعه جغرافیدان جمعیت
    فصل اول: حدود و محتوای جغرافیای جمعیت
    فصل دوم: توجه جغرافیدان جمعیت به انسان اندیشه‌ورز (هموساپنیس)
    فصل سوم: مشکلات به دست آوردن و به کاربردن آمار و اطلاعات
بخش 2:توزیع جمعیت جهان
    فصل چهارم: تجربیات مقدماتی چند در بیان مطلب
    فصل پنجم: اثر عوامل اقتصادی
    فصل ششم: عوامل فرهنگی تعیین کننده تعداد و توزیع جمعیت
بخش 3: گونه‌شناسی مناطق جمعیتی
    فصل هفتم: روابط متقابل میان خصایص جمعیتی
    فصل هشتم: شیوه‌ای فرهنگی برای منطقه‌بندی جمعیتها
    فصل نهم: سیر تکامل اجتماعی ـ اقتصادی انسان
    فصل دهم: مناطق جمعیتی و دنیای وسیع‌تر
    فصل یازدهم: موازنه مردم و منابع
    فصل دوازدهم: مناطق جمعیت/منابع
    فصل سیزدهم: سخن آخر

 


کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه‌ریزی شهری و روستایی

Applied Physical Geography in Urban and Rur al Planning

 

Description: http://www.samt.ac.ir/uploads/photo/709.jpg

نویسنده : دکتر عبدالحمید رجایی

 

چاپ : چهارم ، 1391

تعداد صفحه : 416 ص

: شابک

964-459-744-3

قیمت : 85000 ریالمرحله تولید کتاب : چاپ شده

 

شرح :

این کتاب برای دانشجویان رشته جغرافیا در مقطع کارشناسی به عنوان یکی از منابع درس «کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه‌ریزی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

فهرست :

مقدمه
فصل اول: جغرافیای طبیعی کاربردی و نگرش سیستمی
فصل دوم: بررسی روابط موضوعات جغرافیایی طبیعی با یکدیگر و ...
فصل سوم: محیطهای طبیعی در ارتباط با آمایش سرزمین و نقش مطالعات جغرافیای طبیعی
فصل چهارم: قلمرو برنامه‌ریزی منطقه‌ای و اهمیت مطالعات جغرافیایی طبیعی در ...
فصل پنجم: اختلالات محیط زیست و مطالعات جغرافیای طبیعی
فصل ششم: نقشه‌های ویژه جغرافیای طبیعی و روشهای کاربری اراضی
پیوست منابع و مآخذ

 


ژئومورفولوژی خاک

Soil Geomorphology

 

Description: http://www.samt.ac.ir/uploads/photo/1555.jpg

نویسنده : دکتر مریم بیاتی خطیبی ، دکتر فریبا کرمی

 

چاپ : اول ، 1390

تعداد صفحه : 632 ص

: شابک

978-964-530-719-4

قیمت : 137000 ریال 

شرح :

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته جغرافیای طبیعی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع کمک درسی «جغرافیای خاکها» و در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع کمک‌ درسی «ژئومورفولوژی» تدوین شده است. امید است که علاوه بر جامعه دانشگاهی سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

چکیده :

در این کتاب، سعی شده است کلیه مباحث مربوط به خاک، از دیدگاه ژئومورفولوژی مطرح شود. در فصول اول تا سوم، کلیات و مفاهیمی در مورد تاریخچه مطالعات خاک و ژمورفولوژیک خاک و ویژگیهای فیزیکی خاک مطرح شده است. مباحث فصول بعدی درباره فرایندهای سطحی تعیین کننده و تغییردهنده ویژگیهای خاکها هستند. افقهای خاک، انواع و فرایندهای هوازدگی، نقش ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی سنگها در عمل هوازدگی و ... از جمله مباحث مطرح در فصول چهارم تا هفتم کتاب است. طبقه‌بندی و تاکسونومی خاک، توزیع جهانی انواع خاکها، روشهای ممیزی و تهیه نقشه‌های خاک، از دیگر مباحث مهم در ژئومورفولوژی خاک است که در فصول هشتم تا دهم کتاب حاضر طرح شده‌اند.

فهرست :

مقدمه
فصل اول: کلیات
فصل دوم: ویژگیهای فیزیکی خاک
فصل سوم: نیمرخ خاک و افقهای مختلف آن
فصل چهارم: هوازدگی
فصل پنجم: زایش خاک، نقش ویژگیهای مواد مادری در تعیین نوع و ویژگیهای خاک
فصل ششم: ناهمواری و خاکها
فصل هفتم: خاکهای شور
فصل هشتم: طبقه‌بندی و تاکسونومی خاک
فصل نهم: ممیزی خاک و تهیه نقشه‌های خاک
فصل دهم: تاریخ‌نگاری خاک
منابع و مآخذ
منابع برای مطالعه بیشتر
واژه‌نامه انگلیسی به فارسی

 


 ژئوتوریسم

تالیف: دکتر داوود مختاری

انتشارات دانشگاه تبریز
آخرین ویرایش۱۱ مهر ۱۴۰۰