زنده یادان جغرافیای دانشگاه تبریز

تعداد بازدید:۵۵۰۷

زنده یادان دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز


از بالا سمت  راست به چپ  :
مرحوم پروفسور علی اصغر موحد دانش - مرحوم پروفسور حسین شکوئی  -  مرحوم پروفسور یداله فرید از پاینن سمت راست به چپ : 

مرحوم آقای مهندس یوسف مسعودی فر  - دکتر حسن علیزاده ربیعی 
زنده یاد دکتر محمدرضا نیکجو  1397/02/24  -1347/01/01
 
آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷