دکتر ابوالفضل قنبری

تعداد بازدید:۱۱۳۲

دکتر ابوالفضل قنبری (دانشیار) - عضو هیئت علمی گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

                                                    لینک وبگاه اساتید

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸