پروفسورمریم بیاتی خطیبی

تعداد بازدید:۱۱۷۲

دکتر مریم بیاتی خطیبی (استاد) - عضو هیئت علمی گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

                                                              لینک وبگاه اساتید

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸