دکتر بختیار فیضی زاده

تعداد بازدید:۹۰۵۸

 دانشیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS دانشگاه تبریز

تحصیلات

۱۳۸۴-۱۳۸۰: کارشناسی جغرافیای طبیعی، دانشگاه تبریز، ایران

۱۳۸۶-۱۳۸۴: کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ، دانشگاه تبریز، ایران

۱۳۹۳-۱۳۸۹: دکتری سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS، دانشگاه سالزبورگ، اتریش

۱۳۹۲-۱۳۹۱: پژوهشگر و مدرس در دانشگاه سان دیاگو، ایالت کالیفرنیای آمریکا

جوایز و افتخارات

- رتبه اول ورودی ۱۳۸۰ دوره کارشناسی جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

- استعداد درخشان دانشگاه تبریز در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

- عضو بنیاد ملی نخبگان ایران

- کسب جایزه برتر (گرانت پژوهشی) از کمپانی ESRI (طراح نرم افزارهایArc GIS ) برای ایجاد و توسعه مدلهای آنالیز حساسیت پذیری و عدم قطعیت سنجی برای توابع تصمیم گیری GIS

- پژوهشگر برتر حوزه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۴

- پژوهشگر برتر دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی و گروه عمده علوم انسانی دانشگاه تبریز در سال 1397

- پژوهشگر برتر استان آذربایجان شرقی در گروه علوم انسانی در سال 1398 

- پژوهشگر برتر کشور در گروه علوم انسانی سال  در سال 1399 

- مسلط به زبانهای انگلیسی و آلمانی

ایمل: Bakhtiar.Feizizadeh@gmail.com 

 

                                        دانلود فایل رزومه 

آخرین ویرایش۲۱ اسفند ۱۴۰۰