کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشکده

تعداد بازدید:۲۷۴۰
 کارگاه GIS -گروه سنجش از دور و GIS
         کارگاه شماره 1
 
 
کارگاه شماره 2
آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۳۹۸