گزارش دفاعیه های دکتری

تعداد بازدید:۳۴۷۴


دفاعیه های رساله های دکتری دانشکده جغرافیا و برنامه ریزیردیف (برای مشاهده اطلاعیه اصلی  روی عدد ردیف کلیک کنید)

نام و نام خانوادگی

(برای مشاهده اطلاعیه اصلی  روی نام خانوادگی کلیک کنید)

عنوان رساله

استاد راهنما

روز و تاریخ دفاع

ساعت دفاع

محل دفاع

 1

خانم مرضیه اسمعیل پور

 

 تحلیل انرژی باد و پیش بینی سرعت آن در شمال غرب ایران

دکتر جهانبخش
دکتر رضائی بنفشه

 دوشنبه 15-2-93

 11

 آمفی تئاتر 3

 2

خانم نوشین پیروزی نژاد

 

 بررسی تغییرات خطوط ساحلی و دشت سیلابی در رودخانه گاماسیاب

 دکتر محمد حسین رضائی مقدم

چهارشنبه 17-2-93

 11

 آمفی تئاتر 2

 3

 آقای مجتبی ولی بیگی

 بررسی رابطه کیفیت زندگی و توسعه منطقه ای در ایران

 دکتر محمدرضا پورمحمدی

 شنبه   27/2/93

 10

 آمفی تئاتر3

 4

آقای فیروز جعفری

 تحلیل و مدل سازی تراکم ساختمانی (FAR) در محلات مسکونی با رویکرد توسعه پایدار محله ای

 دکتر رسول قربانی

 یکشنبه 1/4/93

 10

 آمفی تئاتر 3

 5

خانم میترا عظیمی

 تحلیل و ارزیابی الگوی تامین مالی شهرداریها و آثار آن بر پایداری شهری نمونه موردی: کلانشهر مشهد

 دکتر رسول قربانی

 یکشنبه 5/5/93

 10

 آمفی تئاتر 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۵ مرداد ۱۳۹۳