گزارش دفاعیه دانشحویان کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۳۵۰۲
 

 

 

ردیف (برای مشاهده اطلاعیه اصلی  روی عدد ردیف کلیک کنید)

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

روز و تاریخ دفاع

ساعت دفاع

محل دفاع

 1 آقای هاشم زاده      سه شنبه 16/2/93  2  آمفی تئاتر 3

 2

 آقای عباس گودرزی

 بررسی فرآیند رشد فیزیکی ناموزون شهرهای میان اندام و تأثیر آن بر کاربری اراضی پیرامونی مطالعه موردی: شهر بروجرد

 دکتر میرستار صدر موسوی

 سه شنبه 3/4/93

 10

 آمفی تئاتر 3

 3

خانم فرزانه گرامی

 مدل سازی و مقایسه مساکن و فضاهای باز همساز با آب و هوای شهرستان های ماکو و سردشت با استفاده از شاخص های زیست آب و هوایی

 دکتر مجید رضایی بنفشه

 شنبه 14/4/93

 10

 آمفی تئاتر 3

 4

خانم فاطمه عدیمی عتیق (پردیس)

کاربرد فناوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در بررسی تغییرات کاربری اراضی لیقوان چای 


 دکتر خلیل ولی زاده کامران

 چهارشنبه 93/4/18

 10

 آمفی تئاتر 2

 5

 خانم زهرا حسینی

 بررسی ناپایداری دامنه ای در حوضه رودخانه میمه در استان ایلام با استفاده از مدل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه

 دکتر شهرام روستایی

 چهارشنبه 93/4/25

 11

 آمفی تئاتر 3

 6

 ژیلا توفیقی (پردیس)

 سنجش میزان رضایت مندی از کیفیت محیط زندگی از دیدگاه شهروندان ( مطالعه موردی: شهر جدید سهند)

 دکتر شهریور روستایی

 یکشنبه 93/4/29

 11

 آمفی تئاتر 3

 7

 میراحمد هاتف

 کاربرد سنجش از دور و GIS در مسیریابی بهینه خطوط انتقال آب (مطالعه موردی: انتقال آب از حوضه رود ارس به حوضه دریاچه ارومیه)

 دکتر محمدحسین رضایی مقدم- دکتر خلیل ولی زاده کامران

 چهارشنبه 93/4/25

 10

آمفی تئاتر 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۸ شهریور ۱۳۹۳