نحوه صدور کارت دانشجویی

۲۷ آبان ۱۳۹۹ | ۱۶:۰۹ کد : ۱۲۸۷۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۷

دانشجویان گرامی بعد از ارسال مدارک به دانشکده مربوطه و تایید آنها، لازم است بمنظور صدور کارت دانشجویی چند منظوره  به سامانه مربوطه در  آدرس اینترنتی http://card.tabrizu.ac.ir وارد شده و بعد از واریز مبلغ 500000 ریال بابت صدور کارت، پرسشنامه دانشجویی را تکمیل و رسید مبلغ واریزی و تاییدیه تکمیل پرسشنامه دانشجویی را دریافت نمایند.

 *نکته: با توجه به اینکه کارت های دانشجویی از طریق پست به آدرس محل سکونت دانشجویان محترم ارسال خواهد شد، از دانشج


نظر شما :