بررسی تحولات علم جغرافیا در ایران طی نشستی صمیمی با دکتر پاپلی یزدی

۰۹ مهر ۱۳۹۸ | ۱۷:۱۳ کد : ۱۰۳۱۶ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۱۵

طی نشست صمیم اساتید دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی با استاد پیشکسوت علم جغرافیا، آقای دکتر پاپلی یزدی، وضعیت جغرافیای ایران از گذشته تا کننون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست تخصصی چالشهای علم جغرافیا، دغدغه های اساتید و متخصصین این رشته و همچنین راهکارهای علمی برای توسعه این علم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آقای دکتر پاپلی یزدی در طی این نشست به اهمیت و جایگاه بالای گروه جغرافیای دانشگاه تبریز در پیشبرد این علم در سطح کشور اذعان نموده و افزود که بزرگان بسیاری با این گروه مشارکت نموده اند و دانشجویان بسیاری موفقی را در طی سالیان مختلف تربیت نموده اند که نقش مهمی در توسعه اهداف کشور ایفا نمودهاند. در این نشست تخصصی همچنین چالشهای آتی علم جغرافیا و راه های برون رفت از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 


( ۲ )

نظر شما :