نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
عنواندانلود فایل
 
درخواست انتقال بصورت مهمان
فرم تسویه حساب دانشجویان دانشکده
درخواست تأییدیه تحصیلی و ریزنمرات
فرم درخواسـت مرخصی تحصیلی دانشجویان
فرم درخواسـت تغییر رشــته ( داخل دانشـگاه)
درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول دانشگاه تبریز
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی(پژوه) مربوط به پایاننامه کارشناسی ارشد
فرم پیشنهاد عنوان پایان نامه ( پروژه ) تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد
فرم دریافت حق‌الزحمه های پرسنلی پایان نامه (پروژه ) تحصیلی کارشناسی ارشد
فرم ویژه سهم 24% و 40 % مربوط به پایان نامه ( پروژه‌ ) تحصیلی کارشناسی ارشد
فرم دریافت حق‌الزحمه های پرسنلی پایان نامه (پروژه ) تحصیلی کارشناسی ارشد
فرم پیشنهاد و ابلاغ موضوع پایان نامه تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد
فرم ویژه سهم 24% و 40 % مربوط به پایان نامه ( پروژه‌ ) تحصیلی کارشناسی ارشد
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی(پژوه) مربوط به پایاننامه کارشناسی ارشد
فرم پیشنهاد عنوان رساله دکتری
فرم اعلام نمرات آزمون جامع دانشجویان دکتری
فرم مجوز دفاع برای کارشناسی ارشد
فرم درخواست انجام آزمون جامع برای دانشجویان دکتری
فرم درخواست مجوز تدریس
فرم شماره 2 دفاع ازرساله دکتری