گروه آموزشی سنجش از دور و GIS

معرفی گروه
گروه آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS برای نخستین بار در سال ۱۳۸۲ در قالب مرکز سنجش از دور و GIS به عنوان بخشی از گروه جغرافیای طبیعی راه اندازی شد. در بهمن ماه ۱۳۹۳ با تصویب اجرای چارت جدید سازمانی دانشگاه تبریز این گروه به عنوان گروه مستقل شروع به کار نمود. گروه سنجش از دور و GIS هم اکنون با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی سنجش از دور و GIS و همچنین 2 گرایش در مقطع کارشناسی ارشد شامل:  سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و سنجش از دور  دانشجو می پذیرد. پذیرش دانشجو در مقطع دکتری و همچنین توسعه آتی گروه جزو اهداف و الویت های این گروه می باشد.

معرفی اعضای هیئت علمی


در حال حاضر آقایان دکتر بختیار فیضی زاده، دکتر خلیل ولیزاده کامران و دکتر صدرا کریم زاده به عنوان اعضای  هیئت علمی در این گروه فعالیت می نمایند. 

مدیر گروه
دکتر خلیل ولیزاده کامراندکتری اقلیم شناسی ماهواره ای از دانشگاه تبریز
تخصص اصلی: اقلیم شناسی

تخصص جنبی: سنجش از دور و GIS
لینک به وبگاه

 

دکتر بختیار فیضی زادهدکتری سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS از دانشگاه سالزبورگ اتریش
تخصص اصلی: GIS

 تخصص جنبی: سنجش از دور
لینک به وبگاه
CV

 

 

دکتر صدرا کریم زاده

دکتری مهندسی سنجش از دور از دانشگاه کانازاوا ژاپن

تخصص اصلی: سنجش از دور راداری

تخصص جنبی: ارزیابی تخریب

لینک به وبگاه

 

عکس  مربوط به همایش بزرگداشت روز جهانی GIS در سال 1397

عکس: مربوط به همایش روز جهانی GIS در سال 1396

آخرین ویرایش۲۰ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۸۲۴۰