برنامه هفتگی گروههای آموزشی دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی- نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸

تعداد بازدید:۲۸۳۰۹

  توجه : برای دانلود برنامه روی لینک آن کلیک راست نموده و save target as  را انتخاب نمایید.

شماره تلفن تماس با خانم حیدری کارشناس آموزش: 33392288


  اطلاعیه  ضروری برای همه دانشجویان

کد اساتید گروه های آموزشی دانشکده برای انتخاب پایانامه

1. برنامه گروه ژئومورفولوژی در نیمسال دوم سال 99-98

2. برنامه گروه آب و هواشناسی در نیمسال دوم سال 99-98

3.برنامه گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری در نیمسال دوم سال 99-98

4.برنامه گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در نیمسال دوم سال 99-98

5.برنامه گروه سنجش از دور و GIS در نیمسال  دوم سال 99-98

6.برنامه درس رشته جغرافیا و برنامه ریزی آمایش سرزمین

7. برنامه درس رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری در نیمسال دوم سال 99-98

8. برنامه جغرافیا گروه الف 

9. برنامه جغرافیا گروه ب 

 

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۳۹۸