لیست کارمندان دانشکده

 

 نام و نام خانوادگی

 پست سازمانی/عنوان شغل

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تلفن داخلی

 فروزان پرچمی

 رئیس اداره خدمات اداری و مالی

کارشناسی ارشد

 مدیریت دولتی- منابع انسانی

2272

 صمد مدادی

 رئیس اداره امور آموزشی و دانشجویی

کارشناسی ارشد

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 2321

علی غیرتمند آنا خاتون  

 کارشناس گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کارشناسی ارشد

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 2321

سیدحسین فقیه خلجانی 

 متصدی خدمات مالی (انباردار)

 کارشناسی

 جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی

 2326

 راضیه حیدری

 کارشناس خدمات آموزشی

 کارشناسی

 تربیت مربی مراکز پیش از دبستان

 2288

 مریم مهدی زاده

 کتابدار

کارشناسی ارشد

 علوم کتابداری و اطلاع رسانی

 2302

 وحیده کیهان

 کارشناس مسئول کتابداری(مسئول کتابخانه)

کارشناسی ارشد

 کتابداری

 2281

 پروین حیدرزادگان

 کارشناس مسئول تحقیقات روستایی

کارشناسی ارشد

 جغرافیایی طبیعی

 2296

مهدی صاحبی علمداری

کارشناس امور آموزشی

کارشناسی

مدیریت امور فرهنگی

2307

محمود عزتی عبدالجبار

متصدی امور آموزشی

کاردانی

زیست شناسی

2307

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۳۸۴۹