اعضای هیات علمی گروه آب و هواشناسی

تعداد بازدید:۶۹۲۷
مدیر گروه 
پروفسور سعید جهانبخش

پروفسور بهروز ساری صراف


 لینک به وبگاه
 
دکتر مجید رضائی بنفشه

پروفسورعلی  محمد خورشیددوست
دکتر هاشم رستم زاده


لینک به وبگاه 
آخرین ویرایش۰۷ بهمن ۱۳۹۶