اطلاعیه ها

نام دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی به برنامه ریزی و علوم محیطی تغییر یافت.

براساس مصوصبه جدید هیئت امناء دانشگاه، نام دانشگاه تبریز از جغرافیا و برنامه ریزی به برنامه ریزی و علوم محیطی تغییر یافت. از اساتید،کارکنان و دانشجویان محترم خواهشمند است که از نام جدید دانشگاه در مکاتبات خود استفاده نمایند.

ادامه مطلب

برنامه درسی دانشکده برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶

برنامه درسی دانشکده برای تمامی گروه های اموزشی در نیمسال اوال سال تحصیلی ۹۷-۹۶ در سایت دانشکده قرار گرفت. دانشجویان عزیز برای مشاهده و دریافت برنامه برروی گزینه برنامه هفتگی دانشکده کلیک و براساس گروه مورد نظر برنامه جدید آموزشی را دریافت نماینند. برای همه شما سال تحصلی پرباری را آرزومندیم.

ادامه مطلب

آقای دکتر ولیزاده کامران به درجه دانشیاری ارتقاء یافت.

آقای دکتر ولیزاده کامران عضو هیئت علمی گروه سنجش از دور و GIS دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی به درجه دانشیاری ارتقاء یافت. اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی، ارتقاء درجه علمی آقای دکتر ولیزاده کامران را صمیمانه خدمت ایشان تبریک و تهنیت عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت های روز افزون را می نمایند.

ادامه مطلب

کسب عنوان قهرمانی توسط تیم فوتبال اساتید دانشکده جفرافیا و برنامه ریزی

تیم فوتبال اساتید دانشکده جفرافیا و برنامه ریزی عنوان قهرمان دانشگاه را در رقابت با سایر دانشکده ها کسب نمود. کسب عنوان قهرمانی را به تمامی اساتید، کارکنان و دانشجویان تبریک عرض می کنیم.

ادامه مطلب

انتخاب آقای دکتر قنبری به مدیریت گروه پژوهشهای جغرافیایی

آقای دکتر ابوالفضل قنبری، دانشیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی به مدیریت گروه پژوهشهای جغرافیایی انتخاب شد. اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی انتخاب شایسته آقای دکتر قنبری به مدیریت گروه را صمیمانه تبریک و تهنیت گفته و برای ایشان آرزوی توفیقات روز افزون دارند.

ادامه مطلب