اطلاعیه ها

برگزاری نشست تخصصی به مناسبت روز جهانی GIS

به مناسبت روز جهانی GIS در مورخه ۱۵ نوامبر برابر با ۲۴ آبان ماه، گروه سنجش از دور و GIS نسبت به برگزاری نشست تخصصی اقدام می نماید. در این نشست ضمن معرفی تحولات علمی GIS، مهمترین کاربردها و و نیاز های جامعه در امور GIS مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این نشست روز چهارشنبه مورخه ۲۴ آبان از ساعت ۹ تا ۱۱ در آمفی تئاتر شماره ۳ دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی برگزار می شود. نمایشگاه گروه GIS نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۴ در محل دانشکده برگزار می شود. شرکت در این نشست برای عموم آزاد است.

ادامه مطلب
تغییر نام دانشکده

نام دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی به برنامه ریزی و علوم محیطی تغییر یافت.

براساس مصوصبه جدید هیئت امناء دانشگاه، نام دانشگاه تبریز از جغرافیا و برنامه ریزی به برنامه ریزی و علوم محیطی تغییر یافت. از اساتید،کارکنان و دانشجویان محترم خواهشمند است که از نام جدید دانشگاه در مکاتبات خود استفاده نمایند.

ادامه مطلب

برنامه درسی دانشکده برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶

برنامه درسی دانشکده برای تمامی گروه های اموزشی در نیمسال اوال سال تحصیلی ۹۷-۹۶ در سایت دانشکده قرار گرفت. دانشجویان عزیز برای مشاهده و دریافت برنامه برروی گزینه برنامه هفتگی دانشکده کلیک و براساس گروه مورد نظر برنامه جدید آموزشی را دریافت نماینند. برای همه شما سال تحصلی پرباری را آرزومندیم.

ادامه مطلب