اطلاعیه ها

انتخاب عضو هیئت علمی دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی به عنوان استاندار آذربایجان شرقی

آقای دکتر محمدرضا پورمحمدی، استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، به عنوان استاندار آذربایجان شرقی انتخاب شد. آقای دکتر پورمحمدی طی ۲ دوره به عنوان رئیس دانشگاه تبریز انتخاب شده بودند که در حال حاضر به عنوان استاندر آذربایجان شرقی انتخاب شدند. اساتید، کارکنان، و دانشجویان دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، انتخاب آقای دکتر پورمحمدی به عنوان استاندر آذربایجان شرقی را تبریک و تهنیت گفته و برای ایشان آرزوی توفیقات روز افزون را داریم.

ادامه مطلب