برگزاری جلسه سخنرانی علمی توسط دکتر ماتیاس واگدروپ اشمیت از دانشگاه کوپنهاک کشور دانمارک

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۲ کد : ۹۳۳۲ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۲۸

جلسه سخنرانی علمی با موضوع " استفاده از قابلیتهای سیستم های تصمیم گیری مکانی GIS در مدیریت اکوسیستم ها" توسط گروه سنجش از دور و GIS دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی برگزار شد. طی این سخنرانی علمی آقای دکتر ماتیاس واگدروپ ضمن معرفی مهمترین قابلیتهای سیستم های تصمی گیری مکانی GIS در مدیریت اکوسیستم ها به مقایسه تکنیکهای مهم اقدام نموده و انواع کاربردهای آنها برای مدیرت منابع اکوسیستم ها را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این نشست علمی همینطور زمینه های همکاری علمی دانشگاه تبریز با دانشگاه کوپنهاک کشور دانمارک مورد بررسی قرار گرفته و توسعه مناسبات علمی بین دو دانشگاه مورد موافقت قرار گرفت. 


( ۴ )

نظر شما :