اطلاعیه فوری برای دانشجویان کارشناسی ورودی۹۵ رشته جغرافیا

۲۲ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۴:۴۸ کد : ۷۴۶۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۲۰۳

کلیه دانشجویان ورودی سال 95 دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی و علوم محیطی دقت فرمایند که جهت بررسی سوابق آموزشی و الویت انتحابی دانشجویان محترم به منظور تفکیک گرایش خود در گروه آموزشی، ضرروری است حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 1397/05/24 به آموزش دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی مراجعه نمایند. عدم مراجعه تا تاریخ مورد نظر به منزله انصراف از هرگونه اعتراض و مطالبه بعدی برای دانشجویان خواهد بود.

آموزش دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی


( ۵ )