چاپ یک مقاله در نشریه ژئومورفولوژی توسط اعضای هیئت علمی دانشکده

۲۷ خرداد ۱۳۹۶ | ۰۹:۲۷ کد خبر : ۶۰۱۳ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۴۳

یکی از مقالات مشترک آقای دکتر فیضی زاده و دکتر رضایی مقدم که به شکل مشترک با گروه ژئوانفورماتیک دانشگاه سالزبورگ اتریش کار شده است در نشریه معروف ژئومورفولوژی چاپ شد. در این مقاله روش جدید برای محاسبات فازی ارائه شده و ضمن مقایسه کارایی اپراتورهای فازی در پردازش شیءگرا نسبت به بهینه سازی آنها اقدام شده است. علاوه بر این روش نویین برای ارزیابی دقت در روشهای پردازش فازی شیءگرا ارائه شده است.

لینک به صفحه چاپ شده مقاله

دانلود فایل مقاله