ارتقاء آقای دکتر رضایی بنفشه

آقای دکتر مجید رضایی بنفشه عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی به درجه استادی ارتقاءیافت.

۱۵ دی ۱۳۹۵ | ۱۴:۵۶ کد : ۵۳۱۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۷۷
آقای دکتر مجید رضایی بنفشه عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی به درجه استادی ارتقاءیافت. آقای دکتر رضایی بنفشه از اساتید پیشکسوت گروه آب و هواشناسی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی می باشند که تالیفات و مقالات علمی پژوهشی متعددی را به چاپ رسانده اند. براساس موفقیت های علمی کسب شده، درجه علمی ایشان از درجه دانشیاری به استادی ارتقاء یافته است که تمامی اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی ضمن تبریک ارتقاء درجه علمی آقای دکتر رضایی بنفشه، ارزوی توفیقات روز افزون و موفقیت های بیشتر را برای این استاد پیشکسوت می نمایند.

۲ رای

نظر شما :