اخبار

انتخاب عضو هیئت علمی دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی به عنوان استاندار آذربایجان شرقی

آقای دکتر محمدرضا پورمحمدی، استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، به عنوان استاندار آذربایجان شرقی انتخاب شد. آقای دکتر پورمحمدی طی ۲ دوره به عنوان رئیس دانشگاه تبریز انتخاب شده بودند که در حال حاضر به عنوان استاندر آذربایجان شرقی انتخاب شدند. اساتید، کارکنان، و دانشجویان دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، انتخاب آقای دکتر پورمحمدی به عنوان استاندر آذربایجان شرقی را تبریک و تهنیت گفته و برای ایشان آرزوی توفیقات روز افزون را داریم.

ادامه مطلب
وداع با دکتر نیکجو

وداع با دکتر نیکجو

در مراسمی با شکوه پیکر استاد فقید آقای دکتر نیکجو از مقابل دانشکده تشریح شده و در وادی رحمت به خاک سپرده شد.

ادامه مطلب