اخبار

برگزاری امتحان دوره های کمک های اولیه و آتش نشانی: ضروری و قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا

برگزاری امتحان دوره های کمک های اولیه و آتش نشانی در دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی: ضروری و قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا

امتحان کلاس های کمک های اولیه و آتش نشانی در مورخه ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ از ساعت ۱۱:۳۰ لغایت ۱۲:۳۰ در دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی برگزار می شود. با توجه به تصویب دانشگاه مبنی بر مشروط بودن تصویب پروپزال دانشجویان ارشد و تحصیلات تکمیلی به کسب نمره حداقل ۱۴ از ۲۰ در آزمون تستی، از دانشجویان عزیز تقاضا م یشود که در دوره مذکور شرکت نمایند. وردی های سالهای قبل از ۱۳۹۶ نیز که موفق به اخذ مدرک ایندوره نشده اند می تواندد در امتحان مذکور شرکت نمایند. مطالب امتحانی نیز در سایت HSE.tabrizu.ac.ir در دسترس می باشد. برای توضیحات اضافی لطفا به آقای دکتر حکیمی در گروه برنامه ریزی شهری مراجع نمایید.

ادامه مطلب

برگزاری نشست تخصصی به مناسبت روز جهانی GIS

به مناسبت روز جهانی GIS در مورخه ۱۵ نوامبر برابر با ۲۴ آبان ماه، گروه سنجش از دور و GIS نسبت به برگزاری نشست تخصصی اقدام می نماید. در این نشست ضمن معرفی تحولات علمی GIS، مهمترین کاربردها و و نیاز های جامعه در امور GIS مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این نشست روز چهارشنبه مورخه ۲۴ آبان از ساعت ۹ تا ۱۱ در آمفی تئاتر شماره ۳ دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی برگزار می شود. نمایشگاه گروه GIS نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۴ در محل دانشکده برگزار می شود. شرکت در این نشست برای عموم آزاد است.

ادامه مطلب