دیدار نوروزی با هیات رئیسه دانشگاه

۱۸ فروردین ۱۳۹۳ ۲
تصویر 1 به رسم هر ساله اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه در تالار شهریار دانشگاه با همدیگر و هیات رئیسه محترم دانشگاه به مناسبت سال نو تجدید دیدار می کنند. اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده به طور دسته جمعی در این مراسم حاضر شدند.
تصویر 2 به رسم هر ساله اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه در تالار شهریار دانشگاه با همدیگر و هیات رئیسه محترم دانشگاه به مناسبت سال نو تجدید دیدار می کنند. اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده به طور دسته جمعی در این مراسم حاضر شدند.